Label
Sinh thời Bác Hồ thường mong muốn: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".


Thành phố tiếp cận giải pháp đo lường đa chiều, cùng nhiều giải pháp để thuyết phục, làm chuyển biến tư tưởng những hộ nghèo còn ỷ lại, thiếu ý chí tự vươn lên thoát nghèo; cùng với việc luôn thắp lên ngọn lửa khát vọng vươn lên thoát nghèo...


Theo phản ánh của bà Lò Thị Nhung, vừa qua, mỗi gia đình thuộc hộ nghèo tại hai xã Chiền Công, Chiềng Ơn và thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được hỗ trợ một con bò giống để phát triển kinh tế, nhưng phải nộp thêm 5 triệu đồng. Bà Nhung muốn được biết lý do các gia đình phải nộp thêm tiền khi nhận hỗ trợ bò giống.


Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Căn cứ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, HĐND tỉnh quyết mức phân bổ cụ thể cho từng huyện, xã, thôn của địa phương.