Label
Sinh thời Bác Hồ thường mong muốn: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".


Giảm nghèo là một chủ trương lớn được Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công tác giảm nghèo. Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo cả nước...


Ngày 15/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.


450 tỷ đồng là con số tăng thêm cho nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Nội kể từ cuối năm 2014 đến nay. Nhờ nguồn vốn đó, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách ở Thủ đô tạo lập được sinh kế bền vững. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, năm 2017, tổng số hộ có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm là 23.714 hộ, nhu cầu vốn khoảng 830 tỷ đồng (mức vay 35 triệu đồng/hộ).


Những năm qua huyện Châu Thành đã triển khai lồng ghép đồng bộ nhiều chính sách, chương trình, dự án nhự hỗ trợ vốn vay sản xuất, học nghề thiết thực, chuyển đổi cây trồng góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất...