Label
Sinh thời Bác Hồ thường mong muốn: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".


Qua 2 năm đầu triển khai thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tại tỉnh Gia Lai đã có những bước khởi đầu mang lại hiệu quả tích cực giúp cho người nghèo trên địa bàn có thêm những điều kiện cần thiết để phát triển sản xuất bền...


Trước thực trạng xuất phát điểm là nền kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo khá cao, lãnh đạo huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã tập trung tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm...


Thủ tướng đã có Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với tổng kinh phí thực hiện 48.397 tỷ đồng.


Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.