Label
Sinh thời Bác Hồ thường mong muốn: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".


Những năm gần đây, công tác giảm nghèo ở Sóc Trăng đạt được những kết quả khá tích cực. Tỉnh đã chủ động lồng ghép và thực hiện tốt các chính sách, nhờ đó, số hộ nghèo đã giảm bình quân từ 2 - 3%/năm; trong đó, hộ đồng bào Khmer nghèo giảm...


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính...


Giai đoạn 2011 - 2015, huyện vùng cao Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi dành hơn 690 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau chặng đường dài, dự án đã thật sự phát huy hiệu quả, tạo động lực to lớn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch 09 hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục...