Thông tin mô hình: Kinh nghiệm trồng rau
Tên mô hình Kinh nghiệm trồng rau
Tổ chức thực hiện Tổ chức nước ngoài
Địa phương thực hiện Đề tài cấp cơ sở
Tập đính kèm ky thuat trong va cham soc mot so loai rau.pdf