Thông tin văn bản:179/CV-VPQGGN
Tên văn bản Hưởng ứng Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2017
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 179/CV-VPQGGN
Ngày ban hành 05/09/2017
Ngày hiệu lực 05/09/2017
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm Hưởng ứng cuộc thi báo chí (2).pdf