Thông tin văn bản:1907/BTC-HCSN
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2017/TT-BTC
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1907/BTC-HCSN
Ngày ban hành 07/09/2017
Ngày hiệu lực 07/09/2017
Đơn vị ban hành Bộ Tài chính
Tập đính kèm Scan_20170913.pdf