Thông tin văn bản:28/2017/QĐ-UBND
Tên văn bản Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh Gia Lai
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 28/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2017
Ngày hiệu lực 06/09/2017
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Gia Lai
Tập đính kèm pdf.pdf