Thông tin văn bản:57/2017/QĐ-UBND
Tên văn bản Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 57/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2017
Ngày hiệu lực 31/08/2017
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Tập đính kèm Quảng Ngãi- chính sách tín dụng.pdf