Thông tin văn bản:96/2017/QĐ-UBND
Tên văn bản Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH tỉnh Ninh Thuận
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 96/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2017
Ngày hiệu lực 28/09/2017
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Tập đính kèm Ninh Thuận - hỗ trợ PT KTXH vùng DTTS và miền núi.pdf