Thông tin văn bản:523/TB-VPCP
Tên văn bản Thông báo kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng CSXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 523/TB-VPCP
Ngày ban hành 07/11/2017
Ngày hiệu lực 07/11/2017
Đơn vị ban hành Văn phòng Chính phủ
Tập đính kèm TB KL 523 tong ket 15 nam chinh sach tin dung.signed.pdf