Thông tin văn bản:123/ST-VPQGGN
Tên văn bản Sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách giảm nghèo
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 123/ST-VPQGGN
Ngày ban hành 10/11/2017
Ngày hiệu lực 10/11/2017
Đơn vị ban hành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
Tập đính kèm So tay Giam ngheo.rar