Thông tin văn bản:4816/LĐTBXH-VPQGGN
Tên văn bản Hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ "Cả nước chung tay vì người nghèo"
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 4816/LĐTBXH-VPQGGN
Ngày ban hành 17/11/2017
Ngày hiệu lực 17/11/2017
Đơn vị ban hành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
Tập đính kèm Scan_20171121.pdf