Thông tin văn bản:289/CV-VPQGGN
Tên văn bản Nhân bản sổ tay tài liệu về CTMTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 289/CV-VPQGGN
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Đơn vị ban hành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
Tập đính kèm Scan_20171208.pdf