Thông tin văn bản:157/2017/NQ-HDND
Tên văn bản Mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác trên địa bàn Đồng Tháp
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 157/2017/NQ-HDND
Ngày ban hành 07/12/2017
Ngày hiệu lực 07/12/2017
Đơn vị ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Tập đính kèm NQ 157 _ Ho tro BHYT 2018.pdf