Thông tin văn bản:93/BNN-VPĐP
Tên văn bản Hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 2016 - 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 93/BNN-VPĐP
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực 05/01/2018
Đơn vị ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tập đính kèm CV. 93-BNN. H.dan bo sung T.hien chi tieu 18.6.pdf