Thông tin văn bản:61/QĐ-TTg
Tên văn bản Phê duyệt Đề án xây dựng NTM trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới Nghệ An 2017 - 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 61/QĐ-TTg
Ngày ban hành 12/02/2018
Ngày hiệu lực 12/02/2018
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 61.signed_01.pdf