Thông tin văn bản:757/LĐTBXH-VPQGGN
Tên văn bản Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 757/LĐTBXH-VPQGGN
Ngày ban hành 01/03/2018
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm Cv 757-BLĐTBXH-VPQGGN ngay 01.3.2018 Huong dan pham vi, doi tuong phan bo von CTMT nam 2018.pdf