Thông tin văn bản:2407/BTC-HCSN
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ trên địa bàn xã biên giới, xã an toàn khu
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2407/BTC-HCSN
Ngày ban hành 05/03/2018
Ngày hiệu lực 05/03/2018
Đơn vị ban hành Bộ Tài chính
Tập đính kèm Kon Tum - Huong dan.pdf