Thông tin văn bản:275/QĐ-TTg
Tên văn bản Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 275/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/03/2018
Ngày hiệu lực 07/03/2018
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 275.signed.pdf