Thông tin văn bản:435/QĐ-TTg
Tên văn bản Chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo TW các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 435/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/04/2018
Ngày hiệu lực 21/04/2018
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm QD 435.signed.pdf