Thông tin văn bản:TLHD/1
Tên văn bản Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng "Chủ chương trình báo cáo đánh giá các CTMTQG"
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu TLHD/1
Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày hiệu lực 01/10/2018
Đơn vị ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tập đính kèm TLHD_Baocao_TT07_CTT_DanhGiaCTMTQG.docx
Nội dung

 Tải tài liệu tại đây.