Thông tin văn bản:14/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 14/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 26/09/2017
Ngày hiệu lực 26/09/2018
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm Thong tu 14 thay the thong tu 17.pdf