Thông tin văn bản:145/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 145/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày hiệu lực 16/10/2018
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm ND145.2018. sua doi ND86 .signed.pdf