Thông tin văn bản:146/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 146/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày hiệu lực 17/10/2017
Đơn vị ban hành Chính phủ
Tập đính kèm ND 146 2018 qui dinh chi tiet va huong dan bien phap thi hanh mot so dieu cua Luat BHYT.signed.pd