Thông tin văn bản:4834/LĐTBXH-VPQGGN
Tên văn bản Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 4834/LĐTBXH-VPQGGN
Ngày ban hành 14/11/2018
Ngày hiệu lực 14/11/2018
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm CV 4834 huong dan pham vi doi tuong phan bo 2019.pdf