Thông tin văn bản:366/TB-VPCP
Tên văn bản Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững"
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 366/TB-VPCP
Ngày ban hành 09/10/2019
Đơn vị ban hành Văn phòng Chính phủ
Tập đính kèm Thong bao KL PTTg 366.pdf
Nội dung

Ngày 23/9/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững". Sau khi nghe báo cáo, tham luận, phát biểu của các đại biểu. Phó Thủ tướng có thông báo kết luận.