Thông tin văn bản:795/QĐ-TTg
Tên văn bản Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 795/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/06/2019
Ngày hiệu lực 27/06/2019
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ