Thông tin văn bản:32/2007/QĐ-TTg
Tên văn bản Về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 32/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/03/2007
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 21875_QD32TTG.doc