Thông tin văn bản:31/2007/QĐ-TTg
Tên văn bản Tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 31/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/03/2007
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm QDTTG07.31ve tin dung.doc