Thông tin văn bản: 157/2007/QĐ-TTg
Tên văn bản Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 157/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/09/2007
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 42894_QD157TTG.doc