Thông tin văn bản:17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNN
Tên văn bản Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNN
Ngày ban hành 04/09/2007
Tập đính kèm 17.doc