Thông tin văn bản:06/2009/TT-NHNN
Tên văn bản Quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 06/2009/TT-NHNN
Ngày ban hành 09/04/2009
Đơn vị ban hành Ngân hàng NNVN
Tập đính kèm 89425_TT6NHNN-1.doc