Thông tin văn bản:92/2009/QĐ-TTg
Tên văn bản Về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 92/2009/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/08/2009
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 92262_QD92TTG.doc