Thông tin văn bản:05/2010/TT-NHNN
Tên văn bản Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/2010/TT-NHNN
Ngày ban hành 08/07/2009
Đơn vị ban hành Ngân hàng NNVN
Tập đính kèm 99520_ND41CP.doc