Thông tin văn bản:14/2010/TT-NHNN
Tên văn bản Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 14/2010/TT-NHNN
Ngày ban hành 14/06/2010
Đơn vị ban hành Ngân hàng NNVN
Tập đính kèm 103777_TT14NHNN.doc