Thông tin văn bản:54/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản Về việc Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 (thay thế Quyết định 32)
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 54/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/06/2010
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 54.doc