Thông tin văn bản:15/2013/QĐ-TTg
Tên văn bản Về Tín dụng đối với hộ cận nghèo
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 15/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/02/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 15-2013.pdf