Thông tin văn bản:872/QĐ-TTg
Tên văn bản Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 872/QĐ-TTg
Ngày ban hành 06/06/2014
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 872-qd-ttg.pdf