Thông tin văn bản:62/2009/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật BHYT
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 62/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/07/2009
Đơn vị ban hành Chính phủ
Tập đính kèm 92925_ND62CP.doc