Thông tin văn bản:09/2009/TTLT-BYT-BTC
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 09/2009/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành 14/08/2009
Đơn vị ban hành Bộ Y tế, Bộ Tài chính
Tập đính kèm TTLT 09-2009-BYT-BTC.doc