Thông tin văn bản:14/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 14/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/03/2012
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 14.doc