Thông tin văn bản:797/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 797/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/06/2012
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 797-QD-TTg.doc