Thông tin văn bản:538/2013/QĐ-TTg
Tên văn bản Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 538/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 29/03/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm QD.538.2013.CP.pdf