Thông tin văn bản:705/QĐ-TTg
Tên văn bản Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ cận nghèo
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 705/QĐ-TTg
Ngày ban hành 08/05/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 705.pdf