Thông tin văn bản:152/2007/QĐ-TTg
Tên văn bản Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 152/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/10/2013
Đơn vị ban hành Bộ Y tế, Bộ TC
Tập đính kèm QD152TTG.doc