Thông tin văn bản:85/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 85/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/12/2011
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm TTLT 65.doc