Thông tin văn bản:27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 16/07/2013
Đơn vị ban hành BỘ GDĐT
Tập đính kèm TTLT 27.pdf