Thông tin văn bản:36/2013/QĐ-TTg
Tên văn bản Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 36/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/06/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 36-2013.pdf