Thông tin văn bản: 74/2013/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 74/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/07/2013
Đơn vị ban hành Chính phủ
Tập đính kèm 74-nd.pdf