Thông tin văn bản:52/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 52/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/11/2012
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 52.2012.QD.TTg.doc