Thông tin văn bản:755/QĐ-TTg
Tên văn bản Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 755/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/05/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 755_QD-TTg_.doc