Thông tin văn bản:29/2013/QĐ-TTg
Tên văn bản Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 29/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/05/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 29-2013.pdf